priežiūros institucija

priežiūros institucija
priežiūros institucija statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis 1. Lietuvos bankas, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka atliekantis valdymo įmonių ir kolektyvinio investavimo subjektų licencijavimo ir veiklos priežiūros funkcijas. 2. Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka atliekantis informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų ir jų valdymo įmonių veiklos priežiūros funkcijas. ryšiai: palyginktrečiosios valstybės priežiūros institucija palyginkkitos valstybės narės priežiūros institucija šaltinis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, 2. Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • kitos valstybės narės priežiūros institucija — statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis 1. Kompetentinga kitos valstybės narės institucija, atliekanti šiame įstatyme nustatytoms priežiūros institucijos funkcijoms analogiškas valdymo įmonių ir kolektyvinio …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • trečiosios valstybės priežiūros institucija — statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis Kompetentinga trečiosios valstybės institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • draudimo ir (ar) perdraudimo įmonių grupės priežiūros institucija — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 63 straipsnio taisykles skiriama priežiūros institucija, atsakinga už draudimo ir (ar) perdraudimo įmonių grupės priežiūrą. atitikmenys: angl. group… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • draudimo priežiūros institucija — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Institucija, prižiūrinti draudimo, perdraudimo, draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo veiklą. Lietuvos Respublikoje šią veiklą vykdo Lietuvos bankas. atitikmenys: angl. supervisory authority… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • valiutos keityklų operatorių priežiūros institucija — statusas Aprobuotas sritis kredito ir finansų įstaigos apibrėžtis Institucija, Lietuvos Respublikos valiutos keityklų operatorių ir kitų įstatymų nustatyta tvarka turinti teisę vykdyti valiutos keityklų operatorių veiklos priežiūrą, įrašyti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • arklių veislininkystės institucija — statusas Aprobuotas sritis veislininkystė apibrėžtis Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, pripažinti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komitetas — statusas Aprobuotas sritis biotechnologija apibrėžtis Konsultacinio pobūdžio institucija, svarstanti genetiškai modifikuotų organizmų politikos klausimus, teikianti pasiūlymus ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, kitoms institucijoms dėl šios… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ūkinių gyvūnų veislininkystės institucija — statusas Aprobuotas sritis veislininkystė apibrėžtis Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, pripažinti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • avių veislininkystės institucija — statusas Aprobuotas sritis veislininkystė apibrėžtis Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, pripažinti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • galvijų veislininkystės institucija — statusas Aprobuotas sritis veislininkystė apibrėžtis Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, pripažinti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”